Overzicht Volvo

Privacyverklaring

Dit document beschrijft het beleid van Volvo Nieuwenhuijse wat de standaardinformatie betreft die verzameld wordt bij normaal websitegebruik evenals de informatie die u verstrekt als u onze website bezoekt. De hoeveelheid en het soort informatie dat ontvangen wordt, is afhankelijk van hoe u onze site gebruikt.

Normaal websitegebruik:

Bij normaal websitegebruik verzamelen of slaan wij geen persoonlijke identificeerbare informatie op zoals namen, mailingadres, e-mailadres, telefoonnummer, of burgerservicenummer. U kunt de website van Volvo Nieuwenhuijse bezoeken om meer te lezen over producten, het bedrijf of andere informatie. De enige informatie die we verzamelen en opslaan bij normaal websitegebruik is de naam van uw internetprovider, de website die u het laatst bezocht heeft, de pagina’s die u opvraagt, en de datum en het tijdstip waarop u die opgevraagd heeft. We verzamelen deze informatie om statististische gegevens te genereren en om de activiteit op de site te meten om zo de bruikbaarheid van de klantenbezoeken te verbeteren. Deze informatie wordt uitsluitend binnen Volvo Nieuwenhuijse gedeeld.

Verzamelen van persoonlijke informatie:

Op bepaalde momenten, als u één van onze onlinediensten gebruikt (bijv. aankopen van een nieuwe auto, aankopen van een tweedehands auto, onlinekredietaanvraag van Volvo Nieuwenhuijse…) kan Volvo Nieuwenhuijse u mogelijk vragen om bepaalde informatie over uzelf te verstrekken door een onlineformulier in te vullen en in te dienen. Het staat u volledig vrij om deze formulieren al dan niet in te vullen. Als u ervoor kiest om een van deze onlinediensten te gebruiken, kan Volvo Nieuwenhuijse u echter wel vragen om informatie te verstrekken, waaronder uw naam, mailingadres, e-mailadres, burgerservicenummer of andere persoonlijke informatie waarmee u te identificeren bent. Als u persoonlijke informatie verstrekt aan Volvo Nieuwenhuijse, dan bent u ervan op de hoogte en gaat u ermee akkoord dat Volvo Nieuwenhuijse toegang heeft tot de informatie van uw klantprofiel en die mag opslaan en gebruiken. We mogen de informatie over uw persoonlijke informatie delen met betrouwbare bedrijven voor kredietrapportering zoals toegestaan wordt volgens de landelijk geldende wetgeving, maar uitsluitend op een manier die wettelijk toegestaan of vereist is. We verzamelen deze informatie om diverse redenen, inclusief maar niet beperkt tot het u op de hoogte brengen van speciale aanbiedingen, en andere producten en diensten van Volvo Nieuwenhuijse.

Hoewel dat op dit moment niet het geval is, kunnen we in de toekomst een overeenkomst afsluiten met andere betrouwbare bedrijven in onze poging om u bijkomende aantrekkelijke producten en diensten aan te bieden. Als u niet wilt dat de aan Volvo Nieuwenhuijse verstrekte informatie gedeeld wordt met andere bedrijven, gelieve deze voorkeur dan aan te geven als u de informatie verstrekt aan Volvo Nieuwenhuijse in het commentaarvakje. Het spreekt voor zich dat wij ons daar aan houden.

Het privacybeleid van Volvo Nieuwenhuijse is zo opgesteld dat in een hoge graad van bescherming wordt voorzien voor uw persoonlijke informatie en onze computersystemen.

Advertenties gebaseerd op interesses/onlinegedrag:

Op sommige pagina’s van onze site kunnen advertentiepartners tracking tools instellen (bijv. cookies, webbakens) om anonieme, niet persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen over uw activiteiten op die pagina’s (bijv. uw IP-adres, bezochte pagina’s, moment van de dag). We kunnen dergelijke informatie die we verzameld hebben ook delen met advertentiepartners. Deze advertentiepartners mogen deze informatie (en gelijkaardige informatie die verzameld is op andere sites) gebruiken om u in de toekomst gerichte advertenties te tonen als u andere sites binnen hun netwerken bezoekt. Deze praktijk valt onder de noemer ‘advertenties op basis van interesse’ of ‘advertenties op basis van onlinegedrag’.

Een ‘cookie’ is een klein tekstbestand of een tekstidentifier die op uw computer geplaatst wordt om ons te helpen gepersonaliseerde diensten aan te bieden. We maken gebruik van cookies zodat u tijd kunt besparen en om u een persoonlijkere ervaring op onze site te bieden. U kunt bijvoorbeeld inloggen tijdens een bezoek waardoor u toegang krijgt tot verschillende servers zonder dat u telkens opnieuw moet inloggen. We gebruiken deze informatie ook voor intern onderzoek over de demografie, de interesses en het gedrag van onze gebruikers om zo de voorkeuren van de bezoekers van onze site beter te begrijpen. We kunnen gebruikmaken van cookies die voorzien worden door Google. U kunt cookies accepteren of niet.

U kunt ervoor kiezen om alle cookies te weigeren. Raadpleeg in de Help van uw browser als u meer te weten wilt komen over cookies en hoe u het gebruik ervan kunt beheren.

We behouden ons het recht voor om ons Privacybeleid te wijzigen. Een herzien Privacybeleid zal uitsluitend van toepassing zijn op de gegevens die verzameld zijn na de datum van inwerkingtreding. Herzieningen zullen ten minste 10 dagen voor de datum van inwerkingtreding gepubliceerd worden.